Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Klauzula informacyjna - monitoring Piekarnicza

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego – przy ulicy Piekarniczej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową „Morena", z siedzibą w Gdańsku przy ul. Migowskiej 77 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000216473, REGON 000664645, NIP 584-020-35-70. Kontakt do administratora danych osobowych: tel. (058) 347-69-12, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren parking płatnego, niestrzeżonego położony w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 26.

3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres do 30 dni. Po tym czasie dane zostają automatycznie usunięte, chyba że zostaną zabezpieczone zgodnie z poniższymi zasadami. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

4. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  o na wniosek osób trzecich. Zabezpieczone dane będą przechowywane przez 3 miesiące;
  o na wniosek organów prowadzących postępowania. Zabezpieczone dane będą przechowywane do końca zakończenia postępowania.

5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących systemu monitoringu wizyjnego.

8. Dostęp do danych osobowych mogą mieć również osoby upoważnione przez Administratora i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.