Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Komunikat Przewodniczącego Rady Nadzorczej LWSM "Morena" w Gdańsku.

Szanowni Państwo, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 29.05.2017 (poniedziałek) na godzinę 17:30 do budynku 77A przy ulicy Migowskiej (biuro Zarządu).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2017 z posiedzenia plenarnego Rady.
4. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
5. Ocena Sprawozdania Finansowego za rok 2016 – dyskusja i podjęcie uchwały.
6. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2016 - propozycje Zarządu.
7. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
8. Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu – dyskusja i podjęcie uchwał.
9. Informacja Zarządu w sprawie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.
    - stanowisko w/s spotkań konsultacyjnych z członkami sp-ni.
10.Informacja Zarządu w/s regulaminu rozliczania ciepła,
    - stanowisko w sprawie odbycia spotkań konsultacyjnych z członkami s-ni.
11.Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s zmiany struktury organizacyjnej LWSM „Morena”.
12.Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum Kultury im Jana Pawła II.
13.Dyskusja i przyjęcie uchwały w/s ogłoszenia konkursu na wybór członka zarządu – prezesa zarządu.
14.Przyjęcie uchwały w/s zmiany regulaminu Konkursu na członka zarządu.
15.Informacja Zarządu w sprawie umowy na wieloletnią dzierżawę działki numer 66/44.
16.Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.
17.Informacja Zarządu w sprawie zadłużenia.
18.Sprawy wniesione i różne.
19.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20.Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
21.Zakończenie obrad.