Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu LWSM "Morena"

Rada Nadzorcza LWSM „Morena" w Gdańsku

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu
LWSM „Morena" w Gdańsku przy ul. Migowskiej 77A

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. wykształcenie wyższe z preferencją kierunków: zarządzanie, ekonomia, prawo, budownictwo i kierunki powiązane z nimi,
 2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi na stanowisku kierowniczym,
 3. znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 4. przedstawienie własnej wizji rozwoju Spółdzielni oraz koncepcji pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Wraz z ofertą należy złożyć:

 • list motywacyjny, CV;
 • kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
 • kserokopie świadectw pracy,
 • autorską koncepcję pracy oraz wizję rozwoju Spółdzielni,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku
 • z uczestnictwem w konkursie,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o braku przeszkód prawnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
 • oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego,
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni oraz
 • o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu" należy składać w sekretariacie LWSM „Morena" w Gdańsku przy ul. Migowskiej 77A, w terminie do dnia 23.06.2017 r., godz. 14.00 (termin dotyczy również ofert składanych za pośrednictwem poczty – liczyć się będzie data wpływu oferty).

Szczegółowe warunki konkursu (Regulamin wyboru członka Zarz­ądu LWSM "Morena" w Gdańsku) można znaleźć na stronie internetowej: www.morena.com.pl