Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne RN na dzień 12.07.2017 (środa) na godzinę 16:30 do siedziby Zarządu Spółdzielni przy Migowskiej 77A.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ LWSM „MORENA"

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 9/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku z dnia 12.06.2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 10/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku z dnia 19.06.2017 r.
 5. Wybór Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Wybór Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej.
 8. Zatwierdzenie składów komisji.
 9. Przyjęcie korekty Planu Robót Remontowych.
 10. Prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu LWSM „Morena".
 11. Wybór Prezesa Zarządu LWSM „Morena" - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 12. Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 13. Odwołanie z funkcji Członka Zarządu Pani Marzeny Roszkowskiej - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz §9 pkt 4 i § 12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 14. Sprawy osobowe Członków Zarządu - wyłączenie z jawności obrad na podstawie §44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i §12 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 15. Informacja Zarządu w sprawie stanu zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 16. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.
 17. Sprawy wniesione i różne.
 18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 20. Zakończenie obrad.