Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Zwołanie posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Leszek Całuń zwołuje posiedzenie plenarne RN na dzień 28.08.2017 na godzinę 16:30 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ulicy Migowskiej 77A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 11/2017 z posiedzenia plenarnego Rady.
 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.
 5. Schemat organizacyjny Spółdzielni – prezentacja i dyskusja .
 6. Informacja Zarządu na temat zasad finansowania działalności Spółdzielni.
 7. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej wynikające z obowiązujących przepisów prawa i regulaminów Spółdzielni.
 8. Przyjęcie uchwały w/s Korekty Planu Remontów Lokali Użytkowych.
 9. Przyjęcie uchwały w/s przyznania ryczałtu kilometrowego dla Prezesa Zarządu.
 10. Informacja Zarządu n/t koszenia i utrzymania terenów zielonych.
 11. Informacja Zarządu n/t dewastacji klatek schodowych.
 12. Informacja Zarządu n/t skarg na funkcjonowanie administracji osiedla.
 13. Informacja Zarządu n/t zadłużeń lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
 14. Informacja Zarządu n/t pozwu Aleksandra Nowaczka.
 15. Sprawy osobowe członków Rady Nadzorczej - wyłączenie z jawności obrad na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 9 pkt 4 i § 12 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM „Morena".
 16. Sprawy wniesione i różne.
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 19. Zakończenie obrad.