Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Posiedzenie plenarne RN

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej LWSM Morena na dzień 26.02.2018 tj. poniedziałek na godzinę 16:30 do siedziby Zarządu Spółdzielni w budynku przy Migowskiej 77A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 1/2018 z posiedzenia plenarnego Rady.
 4. Informacja Zarządu n/t konieczności wymiany pionów instalacyjnych – zakres planowanych prac, przewidywany koszt, sposób finansowania.
 5. Informacja Zarządu n/t pracy Sekcji ds. Windykacji – wynik finansowy, obciążenie stanowisk (odpowiedź na wiosek z posiedzenia RN w dniu 17.01.2018).
 6. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do udzielenia pełnomocnictwa.
 7. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za drugie półrocze 2017.
 8. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Planu Pracy RN na II półrocze 2018.
 9. Informacja Zarządu o toczących się postępowaniach sądowych.
 10. Informacja Zarządu w sprawie bieżącej działalności Spółdzielni.
 11. Informacja w sprawie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
 12. Sprawy wniesione i różne.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 15. Zakończenie obrad.