Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne RN w dniu 14.05.2018 (tj. poniedziałek) na godz 17:00. Posiedzenie odbędzie się w budynku 77 A przy ulicy Migowskiej (siedziba Zarządu Spółdzielni) :

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr 4/2018 z posiedzenia plenarnego Rady.

4. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.

5. Ocena Sprawozdania Finansowego za rok 2017 – dyskusja i podjęcie uchwały dotyczącej opinii (rekomendacji) Rady Nadzorczej.

6. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2017 - propozycje Zarządu.

7. Przedstawienie koncepcji architektonicznej i technicznej realizacji nadbudów wraz z realizacją wind w budynkach pięciokondygnacyjnych.

8. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

9. Rekomendacja Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017 – dyskusja i podjęcie uchwał.

10. Informacja Zarządu w sprawie przygotowań do Walnego Zgromadzenia- stanowisko w/s spotkań konsultacyjnych z członkami sp-ni.

11. Ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

12. Korekta do założeń do planu remontowego lokali mieszkalnych – podjęcie uchwały.

13. Sprawozdanie z przebiegu dyżurów.

14. Sprawy wniesione i różne.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

17. Zakończenie obrad.