Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Komunikat Przewodniczącego WZ

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 16.05.2019 (czwartek) na godzinę 16:00 do siedziby Spółdzielni przy ulicy Migowskiej 77A. Poniżej proponowany porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD

INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ LWSM „MORENA"

W GDAŃSKU

ZWOŁANEGO NA PODSTAWIE POSTANOWIEŃ § 43 UST. 2 STATUTU LWSM „MORENA" W GDAŃSKU PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW LWSM MORENA

NA DZIEŃ 16.05.2019 GODZ. 16:00.

1. Otwarcie posiedzenia inauguracyjnego Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia LWSM „Morena".

2. Wybór komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w trakcie posiedzenia.

3. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku.

4. Ustalenie organizacji pracy Rady Nadzorczej w kadencji 2019-2022 – dyskusja i podjęcie uchwały.

5. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku.

6. Wybór Komisji Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku.

7. Informacja Zarządu z realizacja Planu Finansowo-Ekonomicznego za 2018 rok – dyskusja.

8. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

9. Informacja Zarządu w sprawie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.

10. Ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

11. Sprawy wniesione i różne.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

14. Zakończenie obrad