Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Komunikat przewodniczącego RN

Przewodniczący Rady Nadzorczej LWSM „Morena” zawiadamia, że w trybie art. 35 § 41-4 ustawy prawo spółdzielcze Rada Nadzorcza przeprowadziła w dniach od 9 do 18 czerwca 2020 roku głosowanie na piśmie nad projektami uchwał.

Pisemny sposób głosowania został wprowadzony do prawa spółdzielczego mocą ustawy związanej z obowiązującym stanem epidemii, tak zwanej tarczy antykryzysowej.

Od chwili wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego prace i konsultacje w ramach Rady Nadzorczej i jej Komisji Problemowych, a także kontakty z Zarządem Spółdzielni, przeprowadzane są za pomocą rozmów telefonicznych oraz elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. W szczególności dotyczyło to rozważania sprawozdań finansowych i z działalności Zarządu, a co za tym idzie rekomendacji odnośnie absolutoriów dla Członków Zarządu.

Uchwalono następujące uchwały:

Uchwała RN nr 7/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie przyjęcie protokołu Nr 02/2020 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 02.03.2020. 

Uchwała RN nr 8/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady nadzorczej w II kwartale 2019 roku.    

Uchwała RN nr 9/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2020 roku.         

Uchwała RN nr 10/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie planów pracy Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2020 roku.      

Uchwała RN nr 11/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie planów pracy Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2020 roku.      

Uchwała RN nr 12/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie planów pracy Komisji Sportowo-Społecznej Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwała RN nr 13/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej na pierwsze półrocze 2020 roku.    

Uchwała RN nr 14/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie czasowej zmiany wysokości opłaty na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dźwigów osobowych.        

Uchwała RN nr 15/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej przy ul. Powstania Listopadowego stanowiących działkę nr 42/62 obrębu 52.

Uchwała RN nr 16/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej przy ul. Krzysztofa Kolumba stanowiących działkę nr 50/4 obrębu 52.            

Uchwała RN nr 17/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomościach położonych przy ul. Ignacego Matuszewskiego stanowiących działki nr 66/8 i 66/53 obrębu 52.           

Uchwała RN nr 18/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji użytkowej na nieruchomości położonej przy ul. Powstania Listopadowego stanowiących działki nr 95/5 obrębu 52.              

Uchwała RN nr 19/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomościach położonych przy ul. Suwalskiej stanowiących działki nr 696/4, 696/27, 696/28 i 696/29 obrębu 54.          

Uchwała RN nr 20/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie rekomendowania Członkom Spółdzielni Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań z działalności Zarządu i finansowego za 2019 rok.   

Uchwała RN nr 21/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie rekomendowania Członkom Spółdzielni udzielenia absolutorium za rok 2019 prezesowi zarządu Panu Mariuszowi Bykowskiemu.          

Uchwała RN nr 22/ 2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie rekomendowania Członkom Spółdzielni udzielenia absolutorium za rok 2019 zastępcy prezesa zarządu Panu Henrykowi Talaśce.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lechon Całuń