Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Komunikat Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 27.04.2023 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Migowskiej 77A.

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2023

 1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
 2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 16.01.2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Inwestycyjnej na I półrocze 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Regulaminowej na I półrocze 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Sportowo-Społecznej na I półrocze 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania LWSM Morena w Gdańsku przed organami administracji publicznej i ich jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi oraz gestorami sieci w sprawie projektu budowy schodów zewnętrznych przy ulicy Marusarzówny 2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd pracownikom Administracji Osiedla do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 11. Informacja Zarządu na temat:
  a) Sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  b) Sprawozdania z realizacji Planu ekonomiczno-finansowego oraz osiągniętych wyników za 2022 rok,
  c) Sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok.
 12. Wysłuchanie opinii niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.
 13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2022 dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni pana Kazimierza Kamińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2022 Prezesowi Zarządu Spółdzielni panu Mariuszowi Bykowskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2022 Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni panu Rafałowi Ziembińskiemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno - finansowego na rok 2023.
 19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na 2023 r.
 20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych na rok 2024 – z załącznikiem nr 1.
 21. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych na rok 2025 – z załącznikiem nr 1.
 22. Informacja Zarządu w sprawie szybszego zakończenia programu remontów i robót malarskich wszystkich klatek schodowych w zasobach Spółdzielni.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie szybszego zakończenia programu remontów i robót malarskich wszystkich klatek schodowych w zasobach Spółdzielni.
 24. Sprawy wniesione i różne.
 25. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 26. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 27. Zakończenie obrad.