Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała RN nr 67/2012 z dnia 22.11.2012 r. w spr. zmiany treści regulaminu


U C H W A Ł A    Nr 67 /2012
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 22.11.2012r.

w sprawie: zmiany treści  Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku                  


Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 42 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM „Morena” postanawia  dokonać zmiany treści  Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku, przyjętego uchwałą nr 6/2001 Rady Nadzorczej z dnia 15.02.2001r.
   
§  1
1.   § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
Niniejszy regulamin obejmuje zamówienia finansowane ze środków własnych Spółdzielni, których wartość przekracza 50.000 zł bez podatku VAT.
 

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

Spółdzielnia zawiadamia o przetargu nieograniczonym  przez wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie i w siedzibach administracji, na swojej stronie internetowej oraz przez publikację ogłoszenia w środkach masowego przekazu.

3.  § 12 otrzymuje brzmienie:

        ust. 1  Przetarg uważa się za ważny, o ile złożono przynajmniej jedną ważną ofertę.
       
        ust. 2  Przetarg unieważnia się, gdy:
             1) odrzucono wszystkie oferty,
             2) cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa od kwoty przeznaczonej na zamówienie,
             3) wystąpiły inne uzasadnione dla Spółdzielni okoliczności.

§  2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Uchwałę przyjęto, głosowano: „za” 12 głosów; „przeciw” 0 głosów.Sekretarz Rady Nadzorczej                                           Przewodniczący Rady Nadzorczej