Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała RN nr 66/2012 z dnia 22.11.2012 r. w spr. zmiany Regulaminu przetargu na zbycie lokali...


U C H W A Ł A Nr 66/2012
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 22.11.2012r.

w sprawie: zmiany treści  Regulaminu przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „Morena”      
          
                  


Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 42 ust.1 pkt 12 Statutu LWSM „Morena” postanawia  dokonać zmiany treści  Regulaminu przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności  przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „Morena” uchwalonego uchwałą nr 15/2011 Rady Nadzorczej z dnia 12.05.2011r.
  
§  1

1.   § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
Spółdzielnia zawiadamia o przetargu przez wywieszenie ogłoszenia w swojej siedzibie
i w siedzibach administracji, na swojej stronie internetowej oraz przez publikację ogłoszenia
w środkach masowego przekazu.
 
2.   § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Skład komisji oraz jej przewodniczącego i jego zastępcę  ustala Zarząd Spółdzielni w formie uchwały.

3.   § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Do licytacji w imieniu innej osoby konieczne jest przedstawienie Komisji Przetargowej pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego.

4.   § 13  otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy lokal nie zostanie sprzedany z przyczyn określonych w niniejszym
      regulaminie, Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”
      jest uprawniony do:
a)    ogłoszenia  nowego przetargu,
b)    podjęcia decyzji o sprzedaży lokalu za pośrednictwem biura obrotu nieruchomościami,
c)    podjęcia decyzji o wynajmie lokalu,
d)    zadysponowania lokalem w ramach działalności Spółdzielni.

 5.  Pkt 1 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

      Przetarg przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie:
1)    ............................................................. –     Przewodniczący
2)    ............................................................. –     Zastępca  Przewodniczącego
3)    ............................................................. –     Członek
4)    ............................................................. –     Członek
5)   .................................................................. –     Członek

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Uchwałę przyjęto, głosowano: „za” 13 głosów; „przeciw” 0 głosów.


Sekretarz Rady Nadzorczej                                           Przewodniczący Rady Nadzorczej