Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Porządek obrad posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 13.12.2012 r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej LWSM „Morena”, które odbędzie się w budynku Zarządu przy ul. Migowskiej 77 A w Gdańsku

w dniu 13.12.2012 r. o godz. 18:00

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.11.2012 r.
4. Sprawy członkowskie. Podjęcie uchwał (tryb niejawny).
5. Informacja Zarządu nt. ewentualnej zmiany zasad pobierania opłat za dzierżawę parkingów strzeżonych Spółdzielni – dyskusja.
6. Zatwierdzenie założeń do planu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni na 2013 r.  Podjęcie uchwały.
7. Wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikom LWSM „Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju. Podjęcie uchwał.
8. Informacja Zarządu nt.:
 a) zasad wydatkowania pożytków z części wspólnych nieruchomości;
 b) kredytu/pożyczki w celu przyspieszenia procesu dociepleń wszystkich budynków;
 c) kierunków zmian oszczędnościowo-restrukturyzacyjnych Spółdzielni;
 d) pobierania opłat od członków Spółdzielni za wykonanie usług kserograficznych;
 e) stanu przygotowań Spółdzielni do segregacji śmieci.
 9. Informacja Zarządu z bieżącej działalności Spółdzielni.
10. Sprawy wniesione.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
13. Zakończenie obrad.