Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała RN nr 76/2012 z dn. 13.12.2012r. w spr. zatw. zał. do planu ekonom.-finans. na 2013 r.


UCHWAŁA NR  76/2012
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku
z dnia  13.12.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia założeń do planu ekonomiczno – finansowego LWSM „Morena” w Gdańsku na 2013 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni oraz w oparciu o § 2 „Regulaminu uchwalania rocznego planu ekonomiczno-finansowego działalności LWSM „Morena” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone „Założenia do planu ekonomiczno – finansowego działalności LWSM „Morena” na rok 2013” określające, między innymi, główne cele i zadania realizowane w roku 2013 oraz przewidywane źródła finansowania prognozowanych kosztów działalności Spółdzielni na rok 2013. „Założenia do planu ekonomiczno – finansowego działalności LWSM „Morena” na rok 2013” stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się przedłożone założenia do planu ekonomiczno – finansowego działalności LWSM „Morena” na rok 2013 uwzględniające zmiany wysokości wpływów ustalonych na poziomie kosztów prognozowanych przez Zarząd w załączonej tabeli pt. „Przewidywane koszty i prognozowane przychody działalności Spółdzielni”, stanowiącej załącznik do założeń określonych w § 1 niniejszej uchwały.


§ 2

Zatwierdza się przedłożony „Projekt planu rzeczowo – finansowego remontów 2013 r.”, stanowiący załącznik do założeń określonych w § 1 niniejszej uchwały.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 r.Uchwałę podjęto, głosowano: „za” – 11  ; „przeciw” – 1.


Sekretarz RN                                                                                 Przewodniczący RN