Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 9/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla xxxxx xxxxxxx.

UCHWAŁA NR 9/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.
 

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla xxxxx xxxxxxx.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa xxxxx xxxxxxx do podpisywania jednoosobowo:

- deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Pomorskiego Urzędu Skarbowego, w tym również deklaracji korygujących wraz z pisemnym uzasadnieniem (deklaracje dotyczą w szczególności podatków CIT, PIT,i VAT);

- deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym również deklaracji korygujących;

- Deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w tym dot. podatku od nieruchomości),

- sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie deklaracji dotyczącej opłaty za korzystanie ze środowiska,

- deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do PFRON,

- sprawozdań, deklaracji i rozliczeń składanych do ZUS,

- rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę przyjęto, głosowano: „za” – 10 ; „przeciw” – 0.