Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 10/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd dla xxxxxxx xxxxxxxxxx.

UCHWAŁA NR 10/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 20.02.2017 r.
 
 

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd dla xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa xxxxxxx xxxxxxxxxx do:

a. podpisywania jednoosobowo:

- Deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w tym dot. podatku od nieruchomości),

- sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie deklaracji dotyczącej opłaty za korzystanie ze środowiska,

- deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do PFRON,

- sprawozdań, deklaracji i rozliczeń składanych do ZUS,

- rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,

b. składania wraz z członkiem Zarządu oświadczeń woli za Spółdzielnię,

c. zgodnie z treścią § 48 ust. 1 pkt. 6 Statutu LWSM „Morena” prowadzenia wraz z członkiem Zarządu gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto, głosowano: „za” – 10 ; „przeciw”- 0