Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 11/2017 w sprawie: zmiany w Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.

Uchwała nr 11/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 27.03.2017 r.
 

W sprawie:zmiany w Regulaminie udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisu z § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1
Zmienia się „Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku”, po przez zmianę treści § 1 ustęp 2 w/w regulaminu :
Zamówienia, których wartość szacunkowa jest niższa od 50.000,00 zł mogą być realizowane z wolnej ręki.” ,
na treść o brzmieniu:
Zamówienia, których wartość szacunkowa jest niższa od 50.000,00 zł netto mogą być realizowane z wolnej ręki.”.
§ 3
Zmienia się „Regulamin udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena” w Gdańsku”, po przez zmianę treści § 1 ustęp 3 w/w regulaminu:
Zamówienia, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł będą realizowane w jednej z poniższych form:
1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) przetargu dwustopniowego,
4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,
5) zapytania o cenę.”,
na treść o brzmieniu:
Zamówienia, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł netto będą realizowane w jednej z poniższych form:
1) przetargu nieograniczonego,
2) przetargu ograniczonego,
3) przetargu dwustopniowego,
4) negocjacji z zachowaniem konkurencji,
5) zapytania o cenę.”.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Głosowano: za – 10 , przeciw – 0 .