Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 25/2017 w sprawie: rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.

UCHWAŁA NR 25/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 28.04.2017 r.

W sprawie: rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.

Rada Nadzorcza Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” (dalej jako: Pracodawca) działając na mocy przepisu art. 32 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami i art. 52 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz § 42 ust. 1 pkt 16 Statutu Pracodawcy uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia rozwiązać umowę o pracę zawartą w Gdańsku pomiędzy Panem Aleksandrem Nowaczkiem (PESEL: XXXXXXXXXXX), a Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową „Morena” w Gdańsku (KRS: 0000216473) za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 2

Niniejszym Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku zwalnia Pana Aleksandra Nowaczka z obowiązku świadczenia pracy na rzecz Pracodawcy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu: „za” - 7 głosów; „przeciw” - 0 głosów; „wstrzymał” – 5 głosów.