Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 29/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

Uchwała nr 29/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.
 

W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisu z § 42 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury im. Jana Pawła II, po przez

  1. wykreślenie treści z listy załączników - Załącznik nr 8 Statut Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego „Misia Wojtka”,

  2. wykreślenie w Dziale I Regulaminu w ust. 1 treści: „CENTRUM KULTURY im. Jana Pawła II (dalej jako Centrum Kultury) Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku (80-287) przy ul Nałkowskiej 3, jest wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Lokatorsko-Własnościowo Spółdzielnie Mieszkaniową „Morena” w Gdańsku (dalej jako: LWSM „Morena” lub Spółdzielnią) na podstawie Statutu Spółdzielni.” i zastąpienie jej treścią w brzmieniu: „CENTRUM KULTURY im. Jana Pawła II (dalej jako Centrum Kultury) Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” działające na podstawie Statutu Spółdzielni w budynku przy ul Nałkowskiej 3, jest działem Spółdzielni podległym bezpośrednio Zarządowi LWSM „Morena” w Gdańsku.

  3. wykreślenie w Dziale II Regulaminu w ust. 6 – lit. l) o treści: „przedszkola”,

  4. wykreślenie w Dziale III Regulaminu w ust. 16 treści: Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy pracownik zatrudniony w Centrum Kultury na podstawie umowy o pracę niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji.” i zastąpienie jej treścią w brzmieniu: Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy pracownik zatrudniony przez Spółdzielnię, na podstawie umowy o pracę lub innej równorzędnej umowy, na stanowisku w Centrum Kultury. Stanowisko i funkcję wykonywaną w Centrum Kultury określa umowa o pracę lub inna równorzędna umowa zawarta pomiędzy pracownikiem a Spółdzielnią”

  5. wykreślenie w Dziale IV Regulaminu – ust. 24 o treści: Zakres działania oraz strukturę organizacyjną przedszkola określa jego Statut.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących – 2.