Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 31/2017 w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2016 rok.

Uchwała nr 31/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.
 

W sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2016 rok.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisów Statutu Spółdzielni w § 42 ust. 1 pkt 2. ppkt a), w związku z § 42 ust. 1 pkt 8 uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się i dokonanej analizie:

- sprawozdania finansowego za 2016 r.,

- sprawozdania rocznego z działalności za 2016 r.,

- sprawozdania z realizacji planu i uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych za 2016 r.

oraz po zapoznaniu się z dokumentacją z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowano: za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących – 0 .