Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 32/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017.

Uchwała nr 32/2017
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku
z dnia 29.05.2017 r.
 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017.

Na podstawie § 42 ust 1 pkt 2 ppkt a) Statutu LWSM „MORENA” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku będące załącznikiem niniejszej uchwały.

§ 2

Wnosi, aby w trybie § 33 ust 2 Statutu Spółdzielni zamieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia LWSM „Morena” odbywającego się w dniu 30.06.2017 punkt w brzmieniu:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LWSM „Morena” z działalności od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowano: za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujących – 0

 

 

icon Załącznik do uchwały - Sprawozdanie RN 2016-2017.pdf