Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 38/2017 w sprawie: umowy na wieloletnią dzierżawę działki 66/44 obręb 0052 przy ulicy Jaśkowa Dolina.

Uchwała nr 38/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 19.06.2017 r.

W sprawie: umowy na wieloletnią dzierżawę działki 66/44 obręb 0052 przy ulicy Jaśkowa Dolina.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy art. 46 § 1 pkt. 3 ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 wraz z późniejszymi zmianami) , uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza stwierdza, że nie została podjęta uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie umowy z dnia 29.07.2016 roku, zarejestrowanej pod numerem 2016/7/0025 – zawartej pomiędzy Spółdzielnią a RIDEO sp. z o.o. sp. k. stosownie do zapisu § 1 pkt. 2 tejże umowy.

§ 2

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na ustanowienie przez Zarząd lub RIDEO sp. z o.o. sp. k. hipoteki na działce 66/44, obręb 0052, stosownie do zapisu § 1 pkt. 2 umowy z dnia 29.07.2016 roku, zarejestrowanej pod numerem 2016/7/0025 – zawartej pomiędzy Spółdzielnią a RIDEO sp. z o.o. sp. k.

§ 3

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na poddanie się Spółdzielni egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4-6 KPC oraz nie upoważnia Zarządu do składania takiego oświadczenia w imieniu Spółdzielni, stosownie do zapisu umowy z dnia 29.07.2016 roku, zarejestrowanej pod numerem 2016/7/0025 – zawartej pomiędzy Spółdzielnią a RIDEO sp. z o.o. sp. k.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano: za – 9 , przeciw – 0 , wstrzymujący – 0.