Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 39/2017 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

Uchwała nr 39/2017
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 19.06.2017 r.

W sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na udzielenie przez Zarząd Spółdzielni pracownikowi Spółdzielni Pani Iwonie Jasnowskiej – Kierownikowi Centrum Kultury im. Jana Pawła II pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju opisanych w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano: za – 9 , przeciw – 0, wstrzymujący – 0 .
Załącznik do uchwały nr …../2017 z dnia ………………………
Rady Nadzorczej LWSM „Morena”

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” w Gdańsku upoważnia Panią Iwonę Jasnowską – Kierownika Centrum Kultury im. Jana Pawła II do podpisywania wraz z członkiem Zarządu umów dotyczących uczestnictwa w półkoloniach.