Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 20/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

Uchwała nr 20/2018
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku
z dnia 14.05.2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

Na podstawie § 42 ust 1 pkt 2 ppkt a) Statutu LWSM „MORENA” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku będące załącznikiem niniejszej uchwały.

§ 2

Wnosi, aby w trybie § 33 ust 2 Statutu Spółdzielni zamieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia LWSM „Morena” odbywającego się w dniach 12.06.2018, 13.06.2018 oraz 19.06.2018 punkt w brzmieniu: „Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LWSM „Morena” za rok 2017”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowano: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

 

icon Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017.pdf