Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 39/2018 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sosnowskiemu do dokonywania czynności określonego rodzaju.

 

UCHWAŁA NR 39/2018
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 26.11.2018
 

w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sosnowskiemu do dokonywania czynności określonego rodzaju.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa panu Tomaszowi Sosnowskiemu do dokonywania następujących czynności:

- zawierania w imieniu Spółdzielni we współdziałaniu z członkiem Zarządu umów najmu pomieszczeń znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości;

- samodzielnego podpisywania:

a/ wszelkiej korespondencji wychodzącej z Działu Administracji Osiedla LWSM „Morena, która nie rodzi po stronie Spółdzielni zobowiązań finansowych i prawnych, z zastrzeżeniem oświadczeń dotyczących szkód majątkowych i osobowych powstałych z winy Spółdzielni,

b/ korespondencji wychodzącej z Administracji Osiedla I LWSM „Morena” stanowiącej odpowiedź na pisma mieszkańców i użytkowników lokali znajdujących się na terenie działania Działu Administracji Osiedla, które nie rodzą po stronie spółdzielni zobowiązań finansowych i prawnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” - 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujący” - 0.