Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 38/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla Pani Anny Bukowskiej.

 

UCHWAŁA NR 38/2018
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 26.11.2018        
 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla Pani Anny Bukowskiej.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 51 ust. 2 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa Pani Annie Bukowskiej do podpisywania jednoosobowo:

  1. Wszelkich deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Pomorskiego Urzędu Skarbowego, w tym również deklaracji korygujących wraz z pisemnym uzasadnieniem (deklaracje dotyczą w szczególności podatków CIT, PIT i VAT);
  2. Deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym również deklaracji korygujących;
  3. deklaracji podatkowych składanych przez LWSM „Morena” do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w tym dot. podatku od nieruchomości),
  4. sprawozdań do GUS oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojewódzkiego   Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie deklaracji dotyczącej opłaty za korzystanie ze środowiska,
  5. deklaracji składanych przez LWSM „Morena” do PFRON,
  6. sprawozdań, deklaracji i rozliczeń składanych do ZUS,
  7. rozliczeń składek grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
  8. wezwań do zapłaty i upomnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” - 11   , „przeciw” – 0   , „wstrzymujący” - 0   .