Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 23/2019 w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2018.

Uchwała nr 23/2019

Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku

z dnia 21.05.2019 r.

 

W sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2018.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy zapisów Statutu Spółdzielni w   § 42 ust. 1 pkt 2. ppkt a), w związku z § 42 ust. 1 pkt 8 uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się i dokonanej analizie:

- sprawozdania finansowego za 2018 r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.,

- dokumentacji z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta i po wysłuchaniu jego wyjaśnień, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” - 11, „przeciw” –   , „wstrzymujący” -   .