Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 14/2020 w sprawie: zmiany wysokości opłaty na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni mieszkaniowej „Morena”.

Uchwała nr 14/2020

Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” w Gdańsku

z dnia 18.06.2020 r.

 

 

W sprawie: zmiany wysokości opłaty na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni mieszkaniowej „Morena”.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy §128 ust. 3 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się nową wysokość opłaty na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dźwigów:

  1. Od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 7,18 zł na osobę;
  2. Od 01.01.2022 r. w wysokości 6,46 zł na osobę.

§ 2

Zasady obciążania mieszkańców opłatą na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dźwigów nie ulegają zmianie:

  • osoby zamieszkałe powyżej I piętra obciążane są opłatą w pełnej wysokości;
  • osoby zamieszkałe na I piętrze obciążane są połową opłaty;
  • osoby zamieszkałe na parterze zwolnione są od opłaty.

§ 3

Zobowiązuje się Dział Czynszów i Rozliczeń Mediów do terminowego zawiadomienia o zmianie wysokości zaliczki użytkowników lokali, których obciąża opłata.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” - 13   , „przeciw” - 0   , „wstrzymujący” - 0   .

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Decyzja o podwyższeniu opłaty za bieżącą konserwację dźwigów spowodowana jest brakiem pokrycia rosnących kosztów konserwacji związanych z pogarszającym się stanem technicznym dźwigów.

Wzrost opłaty za bieżącą konserwację dźwigów o 1,76 zł/osobę (z 4,70 zł do 6,46).

Kalkulacja

Średnie miesięczne koszty konserwacji dźwigów– 36.440,00 zł

Średnie miesięczne przychody z tytułu opłat za bieżącą konserwację dźwigów wynoszą 26.573,00 zł

Miesięczna różnica pomiędzy przewidywanymi kosztami a przychodami wynosi około 10.000,00 zł

Średnia ilość osób – 5653

10.000,00 zł /5653 osoby = 1,76 zł/osobę

Stawka rzeczywista powinna wynosić 4,70 +1,76 =6,46 /osobę

Do wyrównania od I-VII 2020 r zostaje 70.000,00 zł

Od 01.01.2020r. do 31.07.2020 r. opłata wynosi 4,70 zł/osobę

Kwota do rozliczenia w okresie od lipca 2020 roku do grudnia 2021 roku to 70.000,00 zł/17 miesięcy = 0,72 zł.

Stawka obowiązująca od sierpnia 2020 roku = 4,70 zł +1,76 zł + 0,72 zł = 7,18 zł

Stawka obowiązująca od 01.01.2022r. wynosi 6,46 zł/ osobę.