Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 20/2021 w sprawie: przyjęcia przez RN sprawozdania finansowego za 2020 rok, sprawozdania z działalności Sp-ni za 2020 rok, dokumentacji z badania biegłego rewidenta za 2020 rok oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenia.

Uchwała Nr 20 /2021
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” W Gdańsku
z dnia 01.07.2021 r.

W sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego za 2020 rok, sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok, dokumentacji z badania biegłego rewidenta za 2020 rok oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 1 pkt 2. ppkt a), w związku z § 42 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się i dokonanej analizie:
- sprawozdania finansowego za 2020 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 r.,
- dokumentacji z badania ww. sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta,

Rada Nadzorcza przyjmuje powyższe i wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” - 10, „przeciw” – 0, „wstrzymujący” - 0.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                          Sekretarz Rady Nadzorczej