Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 22/2021 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Użytkowania Lokali Mieszkalnych i Porządku Domowego.

Uchwała Nr 22/2021
Rady Nadzorczej LWSM „MORENA” W Gdańsku
z dnia 09.09.2021 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Użytkowania Lokali Mieszkalnych i Porządku Domowego.

Na podstawie § 42 ust 1 pkt 12 Statutu LWSM „MORENA” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę w Regulaminie Użytkowania Lokali Mieszkalnych i Porządku Domowego, polegającą na zamianie treści § 20 punkt 8 o brzmieniu

„Gruz i inne odpady z remontu czy modernizacji lokalu winny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i systematycznie usuwane we własnym zakresie oraz na koszt użytkownika lokalu mieszkalnego przeprowadzającego remont lub modernizację. Zabronione jest wysypywanie gruzu do zsypów i altan śmietnikowych.”

na treść o brzmieniu

„Gruz i inne odpady z remontu czy modernizacji lokalu winny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i systematycznie usuwane we własnym zakresie oraz na koszt użytkownika lokalu mieszkalnego przeprowadzającego remont lub modernizację. O terminie wystawienia worka/kontenera należy każdorazowo powiadomić Administrację Osiedla, zgłosić termin usunięcia worka/kontenera oraz uzgodnić miejsce jego umieszczenia. Użytkownik lokalu mieszkalnego ma obowiązek usunięcia worków/kontenerów z gruzem w terminie do dwóch miesięcy od ich ustawienia. Zabronione jest wysypywanie gruzu do zsypów i altan śmietnikowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” - 10 , „przeciw „ – 0 , „wstrzymało się” – 0.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

icon Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego