Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 45/2023 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 r.

UCHWAŁA NR 45/2023
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 09.10.2023 r.


W sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 r.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 r. stanowiący integralny załącznik  do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” -  11,    „przeciw” –  0,   „wstrzymujący” - 0.

 


       Przewodniczący RN                                                                Sekretarz RN

 

 

Załącznik do uchwały RN nr 45/2023

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ
LWSM „MORENA” W GDAŃSKU NA II PÓŁROCZE 2023 r.

  1. Opiniowanie realizacji kwartalnych planów rzeczowo-finansowych.
  2. Rozpatrywanie skarg na Zarząd i służby Spółdzielni.
  3. Rozpatrywanie wniosków członków kierowanych do Rady Nadzorczej a dekretowanych przez prezydium RN do Komisji.
  4. Monitorowanie zadłużeń w Spółdzielni.
  5. Kontrola realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia.
  6. Opiniowanie korekt Zarządu w planach gospodarczych.
  7. Opiniowanie założeń do planu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni na rok 2024.
  8. Przygotowanie  Planu Pracy Komisji na I półrocze 2024 roku.