Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Uchwała nr 46/2023 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej II półrocze 2023 roku.

UCHWAŁA NR 46/2023
Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku
z dnia 09.10.2023 r.

W sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej II półrocze 2023 roku.

Rada Nadzorcza LWSM „Morena” w Gdańsku, działając na mocy § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji Plan Pracy Komisji Inwestycyjnej II półrocze 2023 r. stanowiący integralny załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę przyjęto, głosowano : „za” – 11     , „przeciw” – 0   , „wstrzymujący” - 0   .


      
     Przewodniczący RN                                                                Sekretarz RN

 

 

Załącznik do uchwały RN nr 46/2023


PLAN PRACY KOMISJI INWESTYCYJNEJ
RADY NADZORCZEJ LWSM „MORENA” W GDAŃSKU
NA II PÓŁROCZE 2023r.

 

W II półroczu 2023 r. Komisja Inwestycyjna planuje prace nad następującymi zagadnieniami:
  1. Zapoznanie się z planami przetargowymi Zarządu.
  2. Uczestnictwo na prawach obserwatora przy procedurach przetargowych.
  3. Rozpatrywanie wniosków członków kierowanych do Rady Nadzorczej a dekretowanych przez Prezydium RN do Komisji.
  4. Opiniowanie korekt w planach gospodarczych Spółdzielni.
  5. Przygotowanie Planu Pracy Komisji na I półrocze 2024 roku.  

Komisja planuje spotkania ogólne raz w miesiącu, i spotkania poświęcone celom szczególnym według potrzeb.