Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 34/2022 w sprawie: osobowej.
Uchwała nr 33/2022 w sprawie: osobowej.
Uchwała nr 32/2022 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane wykonywane na rzecz LWSM „Morena" w Gdańsku.
Uchwała nr 31/2022 w sprawie: uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Użytkowych na 2022 r.
Uchwała nr 30/2022 w sprawie: uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na 2022 r.
Uchwała nr 29/2022 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2021 dla oddelegowanego Członka RN do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena" w Gdańsku pana Lechona Całunia.
Uchwała nr 28/2022 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2021 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Rafałowi Ziembińskiemu.
Uchwała nr 27/2022 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2021 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Mariuszowi Bykowskiemu.
Uchwała nr 26/2022 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2020 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Mariuszowi Bykowskiemu.
Uchwała nr 25/2022 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2021 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce. - UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA
Uchwała nr 24/2022 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2020 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce.
Uchwała nr 23/2022 w sprawie: przyjęcia przez RN sprawozdania finansowego za 2021 rok, sprawozdania z działalności Sp-ni za 2021 rok, dokumentacji z badania biegłego rewidenta za 2021 rok oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenia.
Uchwała nr 22/2022 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena" w Gdańsku.
Uchwała nr 21/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla pana Krzysztofa Pietras.
Uchwała nr 20/2022 w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2017-2019.