Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22/2018 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu nie udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Aleksandrowi Nowaczkowi.
Uchwała nr 21/2018 w sprawie: ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 20/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
Uchwała nr 19/2018 w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2017 rok.
Uchwała nr 16/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Najmu i Dzierżawy Nieruchomości Niemieszkalnych w LWSM „Morena”.
Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Gdańsku.
Uchwała nr 14/2018 w sprawie: korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych na rok 2018.
Uchwała nr 12/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu
Uchwała nr 11/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Najmu i Dzierżawy Nieruchomości Niemieszkalnych.
Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za drugie półrocze 2017 roku.
Uchwała nr 9/2018 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na pierwsze półrocze 2018 r.
Uchwała nr 8/2018 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa pani XXXXXX XXXXXXXXXXX do dokonywania czynności określonego rodzaju.
Uchwała nr 4/2018 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku.
Uchwała nr 3/2018 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Piotrowi Litwinowi do dokonywania czynności określonego rodzaju.
Uchwała nr 2/2018 w sprawie: korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali użytkowych za 2018.