Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 38/2017 w sprawie: umowy na wieloletnią dzierżawę działki 66/44 obręb 0052 przy ulicy Jaśkowa Dolina.
Uchwała nr 37/2017 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce.
Uchwała nr 36/2017 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu Spółdzielni na zawarcia umowy na długoletnią dzierżawę części działki nr 42/10 przy ul. Marusarzówny 2 o powierzchni 177 m2.
Uchwała nr 35/2017 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.
Uchwała nr 34/2017 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM ”Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.
Uchwała nr 33/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”.
Uchwała nr 32/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.06.2016 r. do dnia 15.05.2017.
Uchwała nr 31/2017 w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2016 rok.
Uchwała nr 30/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu konkursu na członka Zarządu LWSM „Morena” w Gdańsku.
Uchwała nr 29/2017 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II.
Uchwała nr 28/2017 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena” w Gdańsku.
Uchwała nr 27/2017 w sprawie: osobowej Zarządu Spółdzielni.
Uchwała nr 26/2017 w sprawie: wyznaczenia do pełnienia funkcji członka Zarządu.
Uchwała nr 25/2017 w sprawie: rozwiązania umowy o pracę z Panem Aleksandrem Nowaczkiem.
Uchwała nr 24/2017 w sprawie: odwołania członka zarządu - Prezesa Zarządu.