Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 32/2021 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej opłaty eksploatacyjnej dla członków Spółdzielni.
Uchwała nr 31/2021 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pracownikowi LWSM „Morena” w Gdańsku pełnomocnictw do czynności określonego rodzaju.
Uchwała nr 30/2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na II półrocze 2021 r.
Uchwała nr 29/2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Sportowo-Społecznej na II półrocze 2021 r.
Uchwała nr 28/2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 r.
Uchwała nr 27/2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Regulaminowej na II półrocze 2021 r.
Uchwała nr 26/2021 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Inwestycyjnej na II półrocze 2021 r.
Uchwała nr 25/2021 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury im. Jana Pawła II.
Uchwała nr 24/2021 w sprawie: uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na 2021 r.
Uchwała nr 23/2021 w sprawie: uchwalenia Planu Ekonomiczno – Finansowego Działalności LWSM „Morena” w Gdańsku na 2021 r.
Uchwała nr 22/2021 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Użytkowania Lokali Mieszkalnych i Porządku Domowego.
Uchwała nr 21/2021 w sprawie: żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków LWSM „Morena” w Gdańsku złożonego w Spółdzielni w dniu 12 lipca 2021 roku wraz z załącznikami.
Uchwała nr 20/2021 w sprawie: przyjęcia przez RN sprawozdania finansowego za 2020 rok, sprawozdania z działalności Sp-ni za 2020 rok, dokumentacji z badania biegłego rewidenta za 2020 rok oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenia.
Uchwała nr 19/2021 w sprawie: osobowej
Uchwała nr 18/2021 w sprawie: czasowej zmiany na okres dwóch miesięcy składowych łącznego wymiaru opłat: zmiany wysokości stawki opłaty ...