Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 24/2022 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2020 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce.
Uchwała nr 23/2022 w sprawie: przyjęcia przez RN sprawozdania finansowego za 2021 rok, sprawozdania z działalności Sp-ni za 2021 rok, dokumentacji z badania biegłego rewidenta za 2021 rok oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenia.
Uchwała nr 22/2022 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena" w Gdańsku.
Uchwała nr 21/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd do dokonywania czynności określonego rodzaju dla pana Krzysztofa Pietras.
Uchwała nr 20/2022 w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2017-2019.
Uchwała nr 19/2022 w sprawie: osobowej.
Uchwała nr 18/2022 w sprawie: osobowej.
Uchwała nr 17/2022 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej LWSM „Morena" w Gdańsku.
Uchwała nr 16/2022 w sprawie: osobowej.
Uchwała nr 15/2022 w sprawie: osobowej.
Uchwała nr 14/2022w sprawie: zobowiązania Zarządu do działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji przy ulicy p.Listopadowego
Uchwała nr 13/2022 w sprawie: osobowej
Uchwała nr 12/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie na kolejny 10 letni okres umowy najmu pawilonu handlowego przy ul. Nałkowskiej 1A w Gdańsku.
Uchwała nr 11/2022 w sprawie: wyrażenia zgody dla Zarządu na udzielenie pełnomocnictwa panu Mateuszowi Lupie do dokonywania czynności określonego rodzaju.
Uchwała nr 10/2022 w sprawie: zobowiązania Zarządu do prowadzenia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczącychrealizacji planowanej inwestycji na nieruchomości położonej w rejonie ul. Powstania Kościuszkowskiego stanowiącej działki obrębu 052 n