Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 24/2021 w sprawie: uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na 2021 r.
Uchwała nr 23/2021 w sprawie: uchwalenia Planu Ekonomiczno – Finansowego Działalności LWSM „Morena” w Gdańsku na 2021 r.
Uchwała nr 22/2021 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Użytkowania Lokali Mieszkalnych i Porządku Domowego.
Uchwała nr 21/2021 w sprawie: żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków LWSM „Morena” w Gdańsku złożonego w Spółdzielni w dniu 12 lipca 2021 roku wraz z załącznikami.
Uchwała nr 20/2021 w sprawie: przyjęcia przez RN sprawozdania finansowego za 2020 rok, sprawozdania z działalności Sp-ni za 2020 rok, dokumentacji z badania biegłego rewidenta za 2020 rok oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenia.
Uchwała nr 19/2021 w sprawie: osobowej
Uchwała nr 18/2021 w sprawie: czasowej zmiany na okres dwóch miesięcy składowych łącznego wymiaru opłat: zmiany wysokości stawki opłaty ...
Uchwała nr 17/2021 w sprawie: zobowiązania Zarządu do prowadzenia działań formalno- prawnych i organizacyjnych dotyczącychrealizacji inwestycji użytkowej na nieruchomości położonej przy ul. Rakoczego stanowiącej działkę nr 42/9.
Uchwała nr 16/2021 w sprawie: wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu LWSM „Morena”.
Uchwała nr 15/2021 w sprawie: uzupełnienia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składu Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr 14/2021 w sprawie: uzupełnienia przez Radę Nadzorczą LWSM „Morena” w Gdańsku składu Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr 13/2021 w sprawie: zakwalifikowania do drugiej części konkursu na zastępcę prezesa zarządu LWSM „Morena” panów: (zanonimizowano), Rafała Ziembińskiego, (zanonimizowano) i (zanonimizowano).
Uchwała nr 12/2021 w sprawie: ogłoszenia konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena”.
Uchwała nr 11/2021 w sprawie: zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej w lokalach mieszkalnych, do których prawa mają osoby nie będące członkami Spółdzielni, znajdujących się w zasobach LWSM „Morena”.
Uchwała nr 10/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.