Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 34/2018 w sprawie: uchwalenia Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych LWSM „Morena” w Gdańsku na 2019 r.
Uchwała nr 33/2018 w sprawie: uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów Lokali Mieszkalnych na 2018 r.
Uchwała nr 32/2018 w sprawie: ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 31/2018 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia Statutu Spółdzielni
Uchwała nr 30/2018 w sprawie: korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych za 2018.
Uchwała nr 29/2018 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na drugie półrocze 2018 r.
Uchwała nr 28/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za pierwsze półrocze 2018 rok.
Uchwała nr 25/2018 w sprawie: korekty założeń do planu rzeczowo-finansowego remontów lokali mieszkalnych za 2018.
Uchwała nr 24/2018 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Mariuszowi Bykowskiemu.
Uchwała nr 23/2018 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce.
Uchwała nr 22/2018 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu nie udzielenia absolutorium za rok 2017 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Aleksandrowi Nowaczkowi.
Uchwała nr 21/2018 w sprawie: ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 20/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
Uchwała nr 19/2018 w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z działalności oraz uzyskanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółdzielni za 2017 rok.
Uchwała nr 16/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Najmu i Dzierżawy Nieruchomości Niemieszkalnych w LWSM „Morena”.