Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22/2020 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2019 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Henrykowi Talaśce.
Uchwała nr 21/2020 w sprawie: rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2019 członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Mariuszowi Bykowskiemu
Uchwała nr 20/2020 w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2019.
Uchwała nr 19/2020 w sprawie: zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomościach położonych przy ul. Suwalskiej stanowiących działki nr 696/4, 696/27, 696/28 i 6
Uchwała nr 18/2020 w sprawie: zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji użytkowej na nieruchomości położonej przy ul. Powstania Listopadowego stanowiących działki nr 95/5 obrębu 52.
Uchwała nr 17/2020 w sprawie: zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomościach położonych przy ul. Ignacego Matuszewskiego stanowiących działki nr 66/8 i 66/53
Uchwała nr 16/2020 w sprawie: zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej przy ul. Krzysztofa Kolumba stanowiących działkę nr 50/4 obrębu 52.
Uchwała nr 15/2020 w sprawie: zobowiązania Zarządu do podjęcia działań formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości położonej przy ul. Powstania Listopadowego stanowiących działkę nr 42/62 obrębu 52.
Uchwała nr 14/2020 w sprawie: zmiany wysokości opłaty na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni mieszkaniowej „Morena”.
Uchwała nr 13/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej LWSM „Morena” w Gdańsku na I półrocze 2020 r.
Uchwała nr 12/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Sportowo – Społecznej na I półrocze 2020 roku.
Uchwała nr 11/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na I półrocze 2020 roku.
Uchwała nr 10/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Regulaminowej na I półrocze 2020 roku.
Uchwała nr 9/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 r.
Uchwała nr 8/2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za drugie półrocze 2019 rok.