Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Zwołanie Walnego Zgromadzenia w częściach w dniach 14.06.2019, 17.06.2019, 18.06.2019

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 83 ust. 2. i 6. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2018. poz.845.) oraz na podstawie § 32. ust. 1. Statutu Spółdzielni w związku z §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena" z siedzibą w Gdańsku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w trzech częściach, które odbędzie się w Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ul. Nałkowskiej 3 w Gdańsku.

Zgodnie z § 31 ust 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza LWSM „Morena" w Gdańsku uchwałą nr 22/2019 z dnia 16.05.2019 roku zaliczyła Członków Spółdzielni posiadających tytuły do lokali przy określonych ulicach do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:


Część I: Członkowie LWSM „Morena" posiadający tytuły do lokali przy ulicach: Czecha, Marusarzówny, Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Warneńskiej, Związku Jaszczurczego, Żylewicza uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 roku (piątek) o godzinie 17:00,


Część II: Członkowie LWSM „Morena" posiadający tytuły do lokali przy ulicach: Budapesztańskiej, Bulońskiej, Burgaskiej, Kusocińskiego, Orańskiej, Wileńskiej, Wyrobka, Zabłockiego uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00,


Część III: Członkowie LWSM „Morena" posiadający tytuły do lokali przy ulicach: Amundsena, Arctowskiego, Czubińskiego, Dobrowolskiego, Gojawiczyńskiej, Kolumba, Matuszewskiego (dawna Kruczkowskiego), Myczkowskiego, Nałkowskiej, Piecewskiej, Raciborskiego, Suwalskiej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2019 roku (wtorek) o godzinie 17:00,

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni w dniach Walnego Zgromadzenia od godziny 16:00.

W przypadku gdy Członek Spółdzielni posiada więcej niż jeden tytuł do lokalu, a lokale te zaliczone są do różnych części Walnego Zgromadzenia, Członek ten uprawniony jest do wybrania części Walnego Zgromadzenia, w której chce uczestniczyć. Wyboru części nie trzeba wcześniej zgłaszać.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów.
 5. Wybór Komisji :
  1) Mandatowo-Skrutacyjnej;
  2) Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 – dyskusja.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu LWSM „Morena" w Gdańsku z działalności Spółdzielni za 2018 rok – dyskusja.
 8. Ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018;
  2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2018.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 – dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 12. Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 13. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu LWSM „Morena" panu Mariuszowi Bykowskiemu za rok 2018;
  2) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu LWSM „Morena" panu Henrykowi Talaśce za rok 2018;
 14. Dyskusja w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2018.
 16. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 17. Zamknięcie obrad.

INFORMACJE:
1. Z materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą się zapoznawać w siedzibie Spółdzielni od dnia 24.05.2019r.

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć Członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy. Warunkiem udziału jest okazanie dokumentu tożsamości oraz (w przypadku pełnomocników) złożenie pisemnego dokumentu pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentacji Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu. Oryginał pełnomocnictwa stanowi załącznik do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Spółdzielni. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.

dyzury pogotowia technicznego200

przedszkole200

ebok 200k

centrum kultury200

aktualnosci z moreny200

kronika200n

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.