Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Po co są wymieniane wodomierze?

Dlaczego co 5 lat każdy wodomierz musi przejść okresowy przegląd? Jest to tzw. ponowna legalizacja wodomierza.

 

water-2057924 960 720

Każdy wodomierz powinien mieć ważną legalizację na okres 5 lat. Takie jest zarządzenie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 5 poz. 29 z 14 stycznia 2008 r.).

Dlatego co 5 lat każdy wodomierz musi przejść okresowy przegląd. Jest to tzw. ponowna legalizacja wodomierza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami legalizacje przeprowadzane są w specjalnych punktach utworzonych na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. Jeśli urządzenie nie jest uszkodzone i poprawnie mierzy przepływ wody otrzymuje cechę legalizacyjną. Cecha legalizacyjna traci ważność w 3 przypadkach. Po pierwsze wtedy, kiedy stwierdzi się, że wodomierz przestał spełniać wymagania metrologiczne i prawne; po drugie: kiedy wodomierz został uszkodzony i po trzecie: kiedy uszkodzone lub zniszczone zostały cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej wodomierza.

Wtedy trzeba wymienić lub naprawić urządzenia i ponownie zalegalizować wodomierz. Ponowna legalizacja wiąże się ze zdemontowaniem wodomierza, montażem tymczasowego wodomierza, samą legalizacją wodomierza i jego ponownym montażem. Mogą być wykonywane też dodatkowe czynności serwisowe, na przykład wymiana liczydła.

Na wyjściu cena legalizacji wodomierza jest niewiele niższa od zakupu i montażu nowego wodomierza (cena zakupu i montażu jednego wodomierza Apator Smart+ wynosi 103,60 zł). Montaż nowych wodomierzy zwiększa znacząco możliwości odczytów i monitorowania poprawności ich działania. Dlatego zdecydowano odstąpić od ponownej legalizacji wodomierzy, a zamontować nowe wodomierze. Wygrała oferta polskiej firmy Apator. Inne oferty złożone w przetargu były droższe i nie były kompatybilne z systemem odczytów stosowanym w LWSM Morena.

Obecnie montowane wodomierze Smart+ firmy Apator posiadają szereg zalet w porównaniu z wodomierzami wcześniej stosowanymi w LWSM Morena. Przede wszystkim są odporne na silne, zewnętrzne pole magnetyczne. Wodomierz montowany jest z nakładką radiową do komunikacji. Pozwala to na bieżący odczyt wskazań wodomierza w systemie stacjonarnym bez wchodzenia do mieszkań. Bardzo ważna cecha: możliwość sygnalizacji alarmów. Jest to możliwość sygnalizacji np. demontażu lub zerwania nakładki radiowej, zakłócenia pracy nakładki, wstecznego przepływu, wycieków itp. To bardzo ważny element i udogodnienie dla mieszkańców, ponieważ pracownicy Spółdzielni będą mogli błyskawicznie reagować (np. na wycieki, które mogą generować bardzo duże koszty dla mieszkańców).

Dodatkowo wodomierze te cechują się bardzo niskim progiem rozruchu. Próg rozruchu jest to parametr mający największy wpływ na bilans wody. Jest to przepływ w l/h, przy którym wodomierz zaczyna zliczać przepływ. W przypadku wodomierzy Apator Smart+ jest to już 6 l/h. Oznacza to, że są one bardzo dokładne przy małych przepływach (a właśnie takie warunki pracy wodomierza są dość częste i najbardziej wpływają bilans wody).

Spółdzielnia spodziewa się, że po całkowitej wymianie wodomierzy poprawi się bilans wody w budynkach (zmniejszy się różnica pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami lokalowymi), co skutkuje obniżeniem kosztów dla mieszkańców.