Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Informacja Zarządu w sprawie Statutu Spółdzielni

Szanowni Członkowie !
W dniu 9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o Spółdzielniach Mieszkaniowych (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze Dz. U. poz. 1596).
Ustawodawca zobowiązał spółdzielnie mieszkaniowe do dostosowania swoich statutów do treści znowelizowanej ustawy w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.
Z uwagi na odrzucenie przez Walne Zgromadzenie obradujące w dniach 4, 5 i 6 września 2018 r. projektu zmian do Statutu Spółdzielni przygotowanych przez Zarząd we współpracy z Radą Nadzorczą, postanowienia Statutu Spółdzielni, które pozostają w sprzeczności ze wskazaną nowelizacją utraciły moc obowiązującą, zgodnie z art. 8 ustawy nowelizacyjnej, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Jednocześnie informujemy, że wbrew powielanym przez niektórych twierdzeniom na temat utraty mocy przez cały Statut Spółdzielni, jedynie niektóre z zapisów Statutu pozostające w sprzeczności z uchwaloną nowelizacją nie obowiązują w Statucie. Kwestia ta była również przedmiotem oceny orzecznictwa Sądu Najwyższego wydanego na kanwie identycznego przypadku (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2005 r. II CK 658/04).
Zarząd planuje przygotowanie i podjęcie dalszych działań celem przeprowadzenia niezbędnych zmian w obowiązującym Statucie, tak by dostosować jego treść do obowiązującej ustawy oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Celem wyjaśnienia Członkom Spółdzielni, które z dotychczasowych postanowień Statutu utraciły moc i zostały zastąpione przez regulację ustawową, przedstawiamy w załączeniu szczegółowe opracowanie dotyczące zmian wywołanych wejściem w życie nowelizacji.

 

PREZES ZARZĄDU                      ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Mariusz Bykowski                                  Henryk Talaśka

 

 

Załącznik: icon Zmiany w  Statucie.pdf