Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Informacja Zarządu w sprawie użytkowania wieczystego

Zarząd LWSM „Morena" pragnie poinformować, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nie ma zastosowania do gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste LWSM „Morena" albowiem wszystkie grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, a zabudowane na cele mieszkaniowe, zostały już uprzednio wykupione na własność w 2005 roku.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. przekształcająca z mocy ustawy prawo użytkowania wieczystego dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj. takich na których dotychczas wybudowano już budynki mieszkalne. Wszystkie tego typu grunty zostały przekształcone na wniosek Spółdzielni we własność jeszcze przed wejściem w życie ustawy.

Ustawa nie dotyczy natomiast innych gruntów będących w użytkowaniu Spółdzielni, tj. gruntów niezabudowanych, jak również gruntów zabudowanych budynkami niemieszkalnymi. Na tych gruntach użytkowanie wieczyste nie zostało przekształcone w prawo własności. Nie jest zatem prawdziwa powtarzana niekiedy w mediach teza o „likwidacji" czy „końcu" prawa użytkowania wieczystego, które dalej istnieje w odniesieniu do gruntów niezabudowanych i gruntów zabudowanych budynkami niemieszkalnymi.

Z uwagi na powyższe, ustawa nie zlikwidowała obowiązku ponoszenia przez członków LWSM "Morena" opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Spółdzielni, na których nie doszło do przekształcenia.

Innymi słowy, wejście w życie ustawy nie miało wpływu na sytuację członków LWSM „Morena".

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 poz. 1716):

Art. 1.

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

2. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.