Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Rozporządzenia rządowe przesunęły m.in. termin zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019, które zgodnie z wymogami prawa zostało poddane w roku 2020 badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta i zostanie przedstawione pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W załączeniu udostępniamy Państwu możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 wraz z rachunkiem zysków i strat, bilansem i rachunkiem przepływów pieniężnych.

Udostępniona Opinia biegłego rewidenta potwierdza, że załączone sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z m.in. przepisami ustawy o rachunkowości i zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazuje zysk netto w wysokości 2.335.724,19 zł.

Rachunek przepływów pieniężnych za analogiczny okres 2019 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 233.546,44 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonej Opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2019 rok


Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2019 rok.pdf

Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
 

 

4bilans2019


Bilans za 2019 rok.pdf

Rachunek Przepływów Pieniężnych za 2019 rok