Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Udostępniamy Państwu Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LWSM „Morena” za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 wraz z rachunkiem zysków i strat, bilansem i rachunkiem przepływów pieniężnych.

Opinia biegłego rewidenta potwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółdzielni przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2020 roku oraz, że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazuje zysk netto w wysokości 2.132.526,25 zł.  

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2020 wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.842.553,06 zł, z czego kwota 2.424.265,50 zł związana jest z przesunięciem terminu (w ramach widełek ustawowych) zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntów z 30 września 2020 r na 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonej poniżej Opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.

 

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2020 rok

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za 2020 rok.pdf

 

Rachunek Zysków i Strat za 2020 rok
 

 

Bilans za 2020

 

Rachunek Przepływów Pieniężnych za 2020 rok