Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków LWSM Morena uwzględniający wnioski złożone przez Członków

 Gdańsk, dnia 19.05.2023

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko- Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena" w dniach 3, 14, 17, 21, 24 i 28 czerwca 2023 roku uwzględniający wnioski złożone przez Członków

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Asesorów.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej;
b) Wniosków;
c) Wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
7. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.
9. Przedstawienie sprawozdań za lata 2019- 2022:
a) sprawozdań finansowych LWSM „Morena" w Gdańsku za lata 2019-2022;
b) sprawozdań Zarządu LWSM „Morena" w Gdańsku z działalności Spółdzielni za lata 2019-2022;
c) sprawozdań Rady Nadzorczej LWSM „Morena" w Gdańsku za lata 2019-2022;
d) propozycja Zarządu Spółdzielni w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za lata 2019-2022 oraz za rok 2014;
e) ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni, o których mowa pod literą od a) do c) przez Radę Nadzorczą.
10. Dyskusja w sprawie punktu 9 porządku obrad.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok: 2019, 2020, 2021, 2022;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok: 2019, 2020, 2021, 2022;
c) przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok: 2014, 2019, 2020, 2021, 2022;
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok: 2019, 2020, 2021, 2022.
12. Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu – wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu LWSM „Morena" za lata 2019-2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu LWSM „Morena" panu Mariuszowi Bykowskiemu za rok: 2019, 2020, 2021, 2022;
b) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu LWSM „Morena" panu Rafałowi Ziembińskiemu za rok: 2021, 2022;
c) udzielenia absolutorium dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena" panu Lechonowi Całuniowi za rok: 2021;
d) udzielenia absolutorium dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu LWSM „Morena" panu Kazimierzowi Kamińskiemu za rok: 2022;
e) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu LWSM „Morena" panu Henrykowi Talaśce za rok: 2019, 2020, 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji opłaty na działalność społeczno- wychowawczą, oświatową, kulturalną oraz sportowo- rekreacyjną – druk WZ / 2023 PROJEKT 29 ( wniosek Członków Spółdzielni).
16. Przedstawienie przez Zarząd informacji o możliwościach inwestycyjnych na działce Spółdzielni przy ul. Piekarniczej.
17. Dyskusja w sprawie informacji Zarządu, o której mowa w punkcie 16 powyżej.
18. Przedstawienie wniosków oraz harmonogramu ich realizacji z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2017-2019.
19. Dyskusja w sprawie wniosków oraz harmonogramu, o których mowa w punkcie 18 powyżej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polustracyjnej Spółdzielni za lata 2017-2019.
21. Przedstawienie wniosku dotyczącego zbycia nieruchomości, wymienionych w punkcie 23 poniżej.
22. Dyskusja w sprawie zbycia nieruchomości, wymienionych w punkcie 23 poniżej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości:
a) lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ulicy Czecha 11/16;
b) lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 4/6A;
c) lokalu użytkowego położonego w Gdańsku przy ulicy Marusarzówny 4A;
d) lokalu użytkowego położonego w Gdańsku przy ulicy Warneńskiej 7G.
24. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
25. Przedstawienie wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji 2023-2026.
26. Zamknięcie obrad.