Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Domowe Samorządy Społeczne

Zarząd LWSM „Morena”, w celu zwiększenia partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkiwanych budynków, zachęca wszystkich członków LWSM „Morena” do zakładania Domowych Samorządów Społecznych. Przypominamy, że Statut naszej Spółdzielni w Rozdziale 7 określa zadania i prawa Samorządów Domowych. Wiemy jak bardzo mieszkańcy naszej Spółdzielni są zainteresowani swoim najbliższym otoczeniem, ponieważ do Zarządu często spływają ich cenne uwagi, mające na celu poprawę jakości życia na naszym osiedlu. Działalność w Samorządzie i korzystanie z praw zawartych w §56 Statutu LWSM „Morena” pozwoli na jeszcze większą kontrolę i inicjatywę w sprawie podniesienia jakości administrowania Państwa budynków. Zarząd LWSM „Morena” wspiera ideę tworzenia Samorządów Domowych w celu podnoszenia jakości życia w najbliższym Państwu otoczeniu. Deklarujemy pomoc grupom inicjatywnym w zakładaniu Domowych Samorządów Społecznych, partnerską współpracę z nowopowstałymi Samorządami Domowymi i wsparcie w początkowym okresie działalności.

Polecamy państwa uwadze zapisy icon Regulamin Domowych Samorzadów Społecznych (956.95 KB)

Poniżej zapisy z paragrafu 56 naszego Statutu, ustanawiającego Domowe Samorządy Społeczne.

Rozdział 7. Domowe Samorządy Społeczne (§56)

§ 56

 1. Członkowie Spółdzielni zamieszkujący na terenie nieruchomości jednobudynkowej mają prawo do utworzenia Domowych Samorządów Społecznych

 2. Do uprawnień Domowych Samorządów Społecznych należy:

 1. zgłoszenie i opiniowanie wniosków zgłaszanych związanych z administrowaniem ich nieruchomością oraz najbliższego otoczenia,

 2. dbałość o poszanowanie mienia Spółdzielni w zamieszkałym budynku i jego otoczeniu,

 3. zgłoszenie administracji Spółdzielni uszkodzeń budynku, jego elementów, awarii urządzeń oraz rażących naruszeń przez mieszkańców Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz innych spraw dotyczących budynku,

 4. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i skarg zgłoszonych przez członków,

 5. prowadzenie mediacji w sprawach spornych między współmieszkańcami domu,

 6. udział w odbiorach prac naprawczo-remontowych prowadzonych przez Spółdzielnię lub na jej zlecenie,

 7. opiniowanie pracy gospodarzy, dozorców i konserwatorów,

 8. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorcza w zakresie spraw związanych z administrowaniem nieruchomością.

 1. Domowy Samorząd Społeczny składa się z 3-5 członków, wybranych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, na okres 3 lat, przez członków zamieszkujących w danej nieruchomości jednobudynkowej.

Działalność członków wybranych w skład Domowych Samorządów Społecznych ma charakter społeczny.