Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego ul. Związku Jaszczurczego 1 m 61

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena"
z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 77 A

ogłasza

ustny nieograniczony przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego na warunkach prawa odrębnej własności położonego w Gdańsku przy ul. Związku Jaszczurczego 1 m 61

- powierzchnia użytkowa 49,00 m2, X piętro,
- 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój,
- cena wywoławcza 199.500,- zł, wysokość wadium 9.975,- zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 9 w dniu 06.04.2018 r. o godz.10:00.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni
ING Bank Śląski S. A. 65 1050 1764 1000 0090 3020 5737.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli do dnia 05.04.2018 r. wpłynie na rachunek bankowy Spółdzielni.

Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zalicza się na poczet ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia lokalu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Pozostałym uczestnikom przetargu Spółdzielnia zwraca wpłacone wadium stosownie do ustaleń zawartych w Regulaminie przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez LWSM „Morena".
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:

- koszty aktu notarialnego,
- koszty założenia księgi wieczystej (w tym koszty uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz koszty założenia i uzyskania wypisu z kartoteki lokalowej),
- koszt gruntu 86,60 zł,

Z Regulaminem przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez LWSM „Morena" można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni ( pok. nr 4 ), lub na stronie internetowej www.morena.com.pl
Lokal można oglądać w dni robocze – najpóźniej w dniu przetargu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla ( tel. 58 348 51 57 ) .

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Załącznik: icon rzut piętra.pdf