Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Lokal użytkowy przy ul. Bulońskiej 18 na sprzedaż.

Zarząd Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena" z siedzibą w Gdańsku, ul. Migowska 77 A ogłasza

ustny nieograniczony przetarg na zbycie lokalu użytkowego na warunkach prawa odrębnej własności położonego w Gdańsku przy ul. Bulońskiej 18

- powierzchnia użytkowa 112,99 m2, parter,
- cena wywoławcza 435.700,- zł, wysokość wadium 21.785,- zł
- wysokość postąpienia 5.000,- zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 9 w dniu 26.07.2019 r. o godz.11:00.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni
ING Bank Śląski S. A. 65 1050 1764 1000 0090 3020 5737.
Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli do dnia 26.07.2019 r. wpłynie na rachunek bankowy Spółdzielni.

Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zalicza się na poczet ustalonej w wyniku przetargu ceny nabycia lokalu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Pozostałym uczestnikom przetargu Spółdzielnia zwraca wpłacone wadium stosownie do ustaleń zawartych w Regulaminie przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez LWSM „Morena".
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:

- koszty aktu notarialnego,
- koszty założenia księgi wieczystej
- koszty podatku od czynności cywilno-prawnych

Z Regulaminem przetargu na zbycie lokali na warunkach prawa odrębnej własności przez LWSM „Morena" można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni ( pok. nr 4 ), lub na stronie internetowej www.morena.com.pl

Lokal można oglądać w dni robocze – najpóźniej w dniu przetargu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla ( tel. 58 348 51 57 wew. 23 ).

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

icon Rzut lokalu.pdf